Headlines
Loading...
TIN MỚI: Cha JB.Hồ Hữu Hòa viết thư minh định

TIN MỚI: Cha JB.Hồ Hữu Hòa viết thư minh định

Kính thưa cộng đoàn, trên trang Facebook Cha Martino Nguyễn Bá Thông có đăng 1 sự việc đó là: Cha Hoà và cha Việt có lén lút gì đâu? Văn bản ký và nhận CÔNG KHAI TẠI VP TOÀ GM VINH kia mà!

Hình ảnh đính kèm, mời cộng đoàn xem:
Phía dưới là bình luận:

TIN CÔNG GIÁO 24H