Headlines
Loading...
“Có 1 số giáo dân làm đơn lên chính quyền để tác động ĐGM đổi Cha xứ khác...”

“Có 1 số giáo dân làm đơn lên chính quyền để tác động ĐGM đổi Cha xứ khác...”

Đó là huấn từ của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong ngày 21/3/2024 tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Phaolo Bình Tân, TGP Sài Gòn, Ngài nói về việc Giáo hội Công giáo được tổ chức theo phẩm trật, chứ không dân chủ hoặc bị áp đặt bởi ai...

Mời cộng đoàn cùng nghe Ngài chia sẻ trong video dưới đây(phút 22:10):