Headlines
Loading...
Recently Updated
Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: Người tu sĩ đồng tính

Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: Người tu sĩ đồng tính

Hỏi:Người tu sĩ đồng tính thì có sao không?Trả lời:Chào bạn,Trước khi đưa ra câu trả lời ch…
Nếu người không Công Giáo cũng có thể được cứu độ, thì tại sao phải loan báo Tin Mừng?

Nếu người không Công Giáo cũng có thể được cứu độ, thì tại sao phải loan báo Tin Mừng?

Trước đây không lâu, tôi nhận được 2 câu hỏi từ 2 người với quan điểm khác nhau, một người Công Giá…