Headlines
Loading...
Video: Dòng người tiễn Cha Phêrô Nguyễn VănTường về Nhà thờ Giồng Lớn

Video: Dòng người tiễn Cha Phêrô Nguyễn VănTường về Nhà thờ Giồng Lớn

Ngày 4/11 lúc 9 giờ sáng tại tư gia Cha Phêrô Nguyễn VănTường, dòng người đã cũng nhau tiễn Cha Tường đến Nhà thờ:

==> Xem các tin khác liên quan tới Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường tại đây.!