Headlines
Loading...
2 Tòa giám mục đã nói gì với trường hợp Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

2 Tòa giám mục đã nói gì với trường hợp Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường

Kính thưa Cộng đoàn, Theo thông tin mới nhất từ cha Đa Minh Phan Hồng Thắng. Cha đã liên hệ trường hợp của cha Tường với hai Tòa Giám mục Cần Thơ và Tòa Giám mục Vĩnh Long, cụ thể Cha chia sẻ như sau:

Mấy ngày con bận rộn làm một số việc và chuẩn bị đồ về Mỹ. Tuy muộn, hôm nay con nói còn hơn không. Bệnh viện S.I.S nằm trên lãnh thổ GP Cần Thơ. Gọi phone cho Tòa Giám Mục Cần Thơ, đầu đây trả lời: “Cha Từơng là người của Vinh Long. Không phải là người của chúng tôi”. Gọi phone cho Tòa Giám Mục Vinh Long, ông thầy trả lời:”vâng, vâng…”. Sau khi làm các phép, gọi phone lần nữa. Một soeur cũng: “vâng vâng...”. Trường hợp này, Tôi Phang không “qua mặt” và làm việc theo giáo luật cho phép. Thanks quý vị nhiều.
Kính thưa Cộng đoàn, liên quan đến việc Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị vạ tuyệt thông và được giải vạ trong lúc nguy tử, người yêu mến ủng hộ cha Tường thì cho rằng cha Tường không có làm gì sai, ngược lại còn là mộtt Linh mục hết lòng lo cho sức khỏe của đàn chiên và hỏi tại sao Giáo hội lại ra vạ tuyệt thông cho một người tốt lành nhiệt tâm như vậy, thậm chí có người còn viết rằng:

==> Xem các tin khác liên quan tới Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường tại đây.!