Headlines
Loading...
Tin Mới Đau Lòng! Xót Xa Cảnh Chính Quyền PH,Á TAN NHÀ CHÚA Mới Xây, Cầu Nguyện Giáo xứ Ngọc Lâm, VN

Tin Mới Đau Lòng! Xót Xa Cảnh Chính Quyền PH,Á TAN NHÀ CHÚA Mới Xây, Cầu Nguyện Giáo xứ Ngọc Lâm, VN


👉 Mời xem và Cầu nguyện: https://www.youtube.com/watch?v=yPs1ojOfXDo

Nguyện xin CHÚA soi sáng, hoán cải nhân loại tội lỗi. Xin Chúa thánh hóa cho mọi người biết coi nhau là anh em, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.Amen.


Giáo Xứ Ngọc Lâm thành lập năm 2007 có 1300 giáo dân, thuộc xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định, Vietnam