Headlines
Loading...
Tin Vui Cha Long về 2 Giáo Điểm ở Giáo Phận Xuân Lộc - Xin Cầu Nguyện Linh Mục Giuse Trần Đình Long

Tin Vui Cha Long về 2 Giáo Điểm ở Giáo Phận Xuân Lộc - Xin Cầu Nguyện Linh Mục Giuse Trần Đình Long

Việc Cha Long xuất hiện ở Giáo điểm Cây Sung và Phaolô làm cho nhiều bà con giáo dân vui.
(Cộng đoàn vui lòng chờ 3 giây để video hiện thị phía dưới và bấm vào giữa video để xem ạ. Cám ơn cộng đoàn!)