Headlines
Loading...
Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long cũng bó tay trong việc điều tra vụ truyền chức anh Hồ Hữu Hòa

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long cũng bó tay trong việc điều tra vụ truyền chức anh Hồ Hữu Hòa

Nguồn tin đáng tin cậy cho biết Đức Cha An-phong đã thực sự bó tay trong việc điều tra vụ truyền chức anh 3H bất hợp pháp. Cha Việt đã nhận tội giả mạo cả hai Chứng Thư Ủy Nhiệm nhưng nhất quyết không cung khai các chi tiết liên quan như động cơ gì, có nhận tiền, có âm mưu với ai không.

Còn bức thư ngài gởi cho GM Cantillas để xin các bản sao của mọi giấy tờ liên quan thì đã hai tuần rồi mà không có chút hồi âm, dù là theo phép lịch sự.

Từ khi về hưu (22/1/2019) GM Hợp đã sống 24/24 tại nhà dòng nữ Đa Minh Tin Mừng do chính ngài sáng lập khi còn tại chức. Nhà dòng nay không xa tòa giám mục Vinh, và Đức Cha An-Phong đã vài lần đến tận nơi để gặp ngài về việc anh 3H nhưng đều không thành.

Việc Đức Cha An-Phong hoàn toàn bó tay trong việc điều tra chẳng hề làm tôi ngạc nhiên. Cuộc điều tra đã chính thức nằm trong tay tòa thánh và sẽ không chìm xuồng.

Tin mới nhất cho biết Đức Khâm sứ tòa thánh tại Singapore, TGM Marek Zalewski, đã chuyển đến giáo phận Vinh yêu cầu của tòa thánh (hay của Đức Phan-xi-cô?) rằng cha Việt phải viết tay (chứ không đánh máy) một bản tường trình chi tiết và ký tên dưới sự chứng kiến và chứng thực của GM phụ tá, Đức Cha Viên.

Bản tường trình phải khai rõ việc giả mạo hai Chứng Thư Ủy Nhiệm được thực hiện như thế nào, động cơ cụ thể là gì, có những ai biết trước việc giả mạo hai chứng thư này không.

Bản tường trình phải được trao tận tay (không qua bưu điện hay bất cứ trung gian nào) cho Đức Khâm sứ khi ngài đến Việt Nam vào ngày 3/3/2023 sắp tới. Kèm theo đó là lời cảnh báo về hậu quả rất nghiêm trọng nếu cha Việt khai báo không thành thật.

Về phía Phi Luật Tân, tôi không có tin gì khác nhưng có thể phỏng đoán điều tương tự đang xảy ra với GM Cantillas. Lời khai của cha Việt và lời khai của GM Cantillas sẽ là cơ sở để tòa thánh yêu cầu GM Hợp, là Trùm Đầu và Trùm Cuối, viết bản tường trình.

Tôi chỉ cầu xin rằng vụ việc đã được báo cáo lên Đức Phan-xi-cô thì mới mong là không có chuyện bao che cho giáo sĩ trị. Ngoài đời có câu “Dân Hà Nội không vội được đâu” thì tôi cũng nói rằng “Việc tòa thánh không vội được đâu.” May mắn lắm thì 6 tháng nữa chúng ta mới có thể biết kết quả, hay có thể là cũng không biết.

Theo Facebooker Lê Hải Nam: