Headlines
Loading...
Ai Ngờ Được Hồ Hữu Hòa Lên Báo Chí Trang Nhất Lúc Này - Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN

Ai Ngờ Được Hồ Hữu Hòa Lên Báo Chí Trang Nhất Lúc Này - Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN

Trên Fb Cha Đinh Hữu Thoại chia sẻ về vụ Hồ Hữu Hòa lên báo chí trang nhất, việc Hồ Hữu Hòa lên báo giấy bên Philippines.

==> Xem các tin khác liên quan tới vụ Hồ Hữu Hòa, chấn động GP Vinh tại đây.!