Headlines
Loading...
Ai ngờ được cuối cùng Hồ Hữu Hòa khai ra điều này - Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN

Ai ngờ được cuối cùng Hồ Hữu Hòa khai ra điều này - Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN

Mới đây, xuất hiện bức thư của Hồ Hữu Hòa gửi cho Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp khẳng định rằng Đức Cha Hợp không liên quan tới sự Scandal này? Trong khi bên Giao phận Maasin lên tiếng là có giấy giới thiệu của Đức Cha Hợp. Vậy, sự thật là gì?


==> Xem các tin khác liên quan tới vụ Hồ Hữu Hòa, chấn động GP Vinh tại đây.!