Headlines
Loading...
Cả Gia Đình Theo Đạo Công Giáo Nhờ Vào Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cả Gia Đình Theo Đạo Công Giáo Nhờ Vào Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Hôm nay,thôn quê Sài Gòn có cơ hội về vùng đất Củ Chi xã Phú Hòa Đông để tìm hiểu và chia sẻ đến quý ông bà cô bác anh chị em, về một câu chuyện phép lạ có thật khiến cả gia đình bên lương theo đạo công giáo nhờ vào bức ảnh đức mẹ hằng cứu giúp...


Nguồn: Trong video